Fysio Harlingen - Fysiotherapie en training

0517 - 499863

Praktijkhouders

Nine Oldersma

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Nine Oldersma en ik ben al ruim 25 jaar fysiotherapeut bij Fysio Harlingen. De laatste 20 jaar hiervan ben ik ook praktijkeigenaar.

Het is een prachtig beroep dat volop in beweging is en waarbij je zelf als therapeut ook letterlijk volop in beweging bent. Dit blijft mij boeien.

 

Fysiotherapie is gericht op het voorkomen en verhelpen van problemen die met bewegen te maken hebben. Samen met de patiënt kijk ik waar de oorzaak van een bewegingsprobleem ligt en zoeken we de juiste weg naar herstel. Dat ik daar aan mag meewerken blijft, ook na 25 jaar, nog elke dag voor mij bijzonder.

 

De laatste jaren heb ik me extra verdiept in de zorg rondom reuma, handproblematiek en oncologie. Vooral in de fysiotherapeutische zorg rondom oncologie is de band die je opbouwt met de patiënt erg belangrijk. Een band die ik graag aan wil gaan, maar dat geldt voor al mijn patiënten, dus wellicht binnenkort ook met u?

 


Marieke Reuzenaar

Ik ben Marieke Reuzenaar en sinds 2005 afgestudeerd fysiotherapeut. Mijn eerste werkervaring deed ik al op voordat mijn diploma uitgereikt werd. Na een aantal waarnemingen gedaan te hebben, kreeg ik een vaste aanstelling bij een eerstelijns praktijk. Het werken met mensen om een doelstelling te halen, sprak mij zeer aan. Echter, ik miste het stukje revalidatie, het op weg helpen van mensen naar zelfstandigheid.

 

Dit vond ik bij Fysio Harlingen. Hiervoor werkte ik op de revalidatie afdeling van de Batting en zag veel mensen met orthopedische en neurologische problematiek. Hierdoor wilde ik in z'n algemeenheid mensen weer leren lopen. Zodoende ben ik mij gaan specialiseren in prothese training na amputaties en heb ik mij verder verdiept in de traumatologie en fractuurbehandeling. Revalidatie na een operatie is van essentieel belang om zo snel mogelijk weer te kunnen functioneren op het oude niveau. Dit geldt voor de algehele mobiliteit en de kracht, maar ook voor het zelfstandig kunnen functioneren thuis en in de werksetting.

 

Naast mijn vak als fysiotherapeut heb ik altijd de behoefte gehad om wat meer te doen, iets te verbeteren en het naar een hoger niveau te brengen. Toen ik in 2012 gevraagd werd om toe te treden tot de maatschap kreeg ik deze kans. De combinatie van het werken als fysiotherapeut en ondernemer in de zorg zijn, past heel goed bij me. De kosten voor de zorg zijn nog steeds hoog, waardoor het belangrijk is dat we mensen snel en kwalitatief goede zorg leveren, zodat langdurige uitval en dus zorgafhankelijkheid wordt voorkomen.

 

Naast cursussen op het gebied van revalidatie heb ik een cursus voor de behandeling van mensen met COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) gevolgd.

Omdat ik in 2017 afgestudeerd ben als handtherapeut, kan ik ook mensen behandelen die hand en polsklachten hebben.

Fysiotherapeuten

Pieta Gaastra

Hallo, mijn naam is Pieta Gaastra. Ik ben in 1981 afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie in Leeuwarden. Sindsdien ben ik werkzaam bij Fysio Harlingen.

 

Naast algemeen fysiotherapeut ben ik al meer dan 20 jaar geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeut en behandel ik mensen met spanning- of stressgerelateerde klachten, zoals o.a. hyperventilatie, onbegrepen pijnklachten en aspecifieke chronische klachten.

 

In 2010 heb ik mij geschoold in Tai Chi / Qigong en vanaf die tijd geef ik hier ook les in.

 

Binnen de fysiotherapie en de Tai Chi / Qigong streef ik ernaar mensen hun lijf beter te laten voelen en dit in balans te brengen. Van hieruit probeer ik degenen die het betreffen, beter te laten bewegen.

 


Leny Smiers

Ik ben Leny Smiers, geboren in de binnenstad van Alkmaar en opgegroeid in een gezin met vijf kinderen.

 

Na het voortgezet onderwijs heb ik de studie Verpleegkunde en Fysiotherapie afgerond.

 

Als fysiotherapeute ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in verschillende praktijken.

 

In Harlingen heb ik een vaste betrekking gekregen bij Fysio Harlingen en hier werk ik met veel plezier.

 

Mijn werk bestaat uit luisteren, testen, advies geven en begeleiden van cliënten op het gebied van bewegen waarbij ik rekening houd met het doel dat de cliënt wil nastreven.

 

Aan de hand van de intake en testgegevens maak ik daarna een passend trainingsprogramma, dat ik samen met de cliënt doorneem. Hierna begeleid ik de cliënt met de trainingen.

 

Ik heb mij gespecialiseerd in:

* hartrevalidatie

* begeleiding van oncologische cliënten in het voor en na traject

* training voor cliënten met Diabetes Mellitus en die risico lopen om dit te krijgen

* begeleiding van cliënten met overgewicht

 


Marc Hofma

Mijn naam is Marc Hofma. Ik woon in Joure en sinds 2007 werk ik bij Fysio Harlingen als fysio en manueel therapeut.

 

Mijn opleiding Fysiotherapie heb ik in Utrecht gevolgd. In Amersfoort deed ik vervolgens de opleiding Manueel Therapie. Na deze reguliere opleiding heb ik in 2010 mijn HBO-Master Manueel Therapie afgerond.

 

Als Master in de manuele therapie ben je de bewegingsconsulent bij uitstek. Je kent de stoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat en de gezondheidsproblemen en beperkingen in het dagelijks leven die hiermee samenhangen. Uiteraard beheers je de specifieke manuele vaardigheden om stoornissen te diagnosticeren én te behandelen.

 

Soms is gerichte oefentherapie / training nodig om het behaalde herstel ook op langere termijn te behouden. Voor deze training hebben wij een goede onderlinge samenwerking en kunt u terecht bij goed opgeleide en ervaren collega's.

 


Afke Werkhoven

In 2000 ben ik, Afke Werkhoven, afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool te Groningen. De eerste 2 jaar heb ik bij diverse praktijken gewerkt. Vanaf 2002 ben ik werkzaam bij Fysio Harlingen.

 

Sinds 2009 heb ik mij gespecialiseerd als oedeemtherapeute. Hiervoor heb ik de opleiding manuele lymfdrainage ad modum Vodder afgerond. In 2016 heb ik opleiding master class medische oncologie succesvol afgerond aan de AVANS Hogeschool.

 

 

De laatste jaren bestaat het grootste deel van mijn werk uit het behandelen en begeleiden van mensen met (lymf) oedeem. Tevens is MTC (Medical Taping Concept) onderdeel van mijn behandeling.

 

Meer informatie kunt u vinden bij specialisaties / oedeemtherapie.

 


Jolanda Walta

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Jolanda Walta.

Ik ben een allround fysiotherapeut met een ruime ervaring.

 

In gezondheidscentrum Bjirmenstate te Sexbierum heeft Fysio Harlingen een dependance.

Hier behandel ik patiënten en geef ik groepstraining. Deze combinatie bevalt mij erg goed. Vanwege de korte lijnen met de verschillende disciplines als b.v. huisartsen, verpleegkundigen en (apothekers)assistenten beleef ik veel werkplezier in het centrum.

 

Naast mijn werkzaamheden in Bjirmenstate behandel ik patiënten in Nij Bethanië, Tzummarum.

 

Mijn specialisatie is: Bedrijfsfysiotherapie. Voor Functionele Osteopathie & Integratie, Medical Taping Concept en Chronische Pijn bestrijding heb ik cursussen gevolgd.

 


Gerrit-Jan Breeuwsma

Mijn naam is Gerrit-Jan Breeuwsma.

Mijn studie tot Fysiotherapeut heb ik in 2015 succesvol afgerond.

 

Na een aantal waarnemingen elders ben ik benaderd door Fysio Harlingen om te komen werken. Een mooie uitdaging om mij verder te ontwikkelen!

 

Ik ben graag onder de mensen en leg makkelijk contacten. Ik ben vaak op of naast het sportveld te vinden. Naast dat ik zelf fanatiek voetballer ben, begeleid ik ook graag voetballertjes. Naast het voetbal speel en volg ik veel andere (team) sporten.

 

Als fysiotherapeut wil ik motiverend, inspirerend en activerend zijn voor mijn patiënten. Ik ben van mening dat door zelf kracht uit te stralen, dit een positief effect kan hebben op de patiënt. Je zal de negatieve cirkel die vaak aanwezig is, moeten doorbreken en gezond gedrag stimuleren.

 

Mijn drijfveer komt voort uit de passie voor de omgang met mensen en het gezond willen laten functioneren van een ander. Dit doe ik graag samen met een gemotiveerd team van fysiotherapeuten die er zorg voor dragen dat de patiënt weer kan participeren. Op welk niveau dit ook mag zijn, dit geeft mij een kick!

 

Naast algemene Fysiotherapie begeleid ik groepen op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag. Ik heb de cursus MTC (Medical Taping Concept) behaald en de kennis hiervan is een aanvulling op mijn behandelingen.

Administratie

Pia Jellema

Mijn naam is Pia Jellema.

 

In 1992 behaalde ik mijn diploma doktersassistente. In datzelfde jaar kwam ik als secretaresse in dienst bij Fysio Harlingen. Het is niet voor niets dat ik hier al zo lang werkzaam ben, ik vind het gewoon een heel leuke praktijk.

 

Door mijn opleiding heb ik enig inzicht in de problematiek van de patiënten en cliënten. Dit helpt mij als schakel tussen hen en de behandelaars / begeleiders.

 

Doordat ik ook alle administratie verricht, ben ik goed op de hoogte van de meeste regels, wat fysiotherapie betreft, van veel zorgverzekeraars.

 

Ik ben graag een luisterend oor voor de patiënten en cliënten en doe mijn uiterste best, wanneer er zich onverhoopt een probleem voordoet, om dit op te lossen.

Dietiste

Klasina van der Veen

Mijn naam is Klasina van der Veen en ben afgestudeerd in 2001. Gedurende mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest in de ouderenzorg, polikliniek en sportscholen, maar voornamelijk in het ziekenhuis. Ik heb daar veel kennis en werkervaring opgedaan op verschillende afdelingen en over verschillende ziektebeelden. Daarnaast heb ik in het ziekenhuis veel knowhow opgebouwd m.b.t. ondervoeding. Ondervoeding is naast overgewicht tegenwoordig erg in opmars. Ik ben actief binnen een diëtistennetwerk van diabetes, oncologie en hart- en vaatziekten. Dit zijn dan ook mijn aandachtsgebieden. Ik ben in 2015 begonnen bij Libra-dieetadvisering. En ben werkzaam op verschillende locaties door heel Friesland.

© 2015 Fysio Harlingen