Oedeemtherapie en manuele lymfedrainage

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel a.g.v. een verstoord evenwicht tussen aan-en afvoer van vocht. Lymfoedeem kan aangeboren of verworven zijn. Hierbij kunt u denken aan armlymfoedeem na een borstoperatie met een okselklierverwijdering of een beenlymfoedeem na een gynaecologische operatie.

Oedeem kan zich ook voordoen in andere lichaamsdelen en kan ook het gevolg zijn van veneus oedeem of een combinatie van beide. Diagnostiek is belangrijk om de aard van het oedeem vast te stellen.

Na behandeling middels radiotherapie en/ of chemotherapie is de kans groter op het ontwikkelen van een oedeem. De klachten die kunnen ontstaan zijn: pijn, vermoeidheid, gespannen en zwaar gevoel, zelling, beperking in bewegingen en beperkingen in dagelijks functioneren.

De behandeling is gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van het oedeem in de arm of het been. Dit om het normaal functioneren van de ledematen te herstellen.

 

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie.

www.nvfl.nl