KNGF

Fysio Harlingen is aangesloten bij het KNGF. Er wordt gewerkt met de door het KNGF vervaardigde richtlijnen.

Alle fysiotherapeuten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Ze volgen de verplichte bij- en nascholingen, nemen deel aan het intercollegiaal overleg en staan ingeschreven in het KNGF-kwaliteitsregister.

Ook is de praktijk via het KNGF aangesloten bij een klachtenregeling, zodat als u ondanks ons zorgvuldig handelen een klacht heeft, u deze op de juiste plaats kwijt kunt.

Wij werken conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In de WGBO staan de rechten en plichten van zorgverlener en patiënt beschreven.

Zie ook de consumentensite van KNGF: www.fysiotherapie.nl

Thuiszorg Het Friese Land

De Maatschap werkt nauw samen met andere disciplines, o.a. via de thuiszorg Het Friese Land, Zorggroep Noorderbreedte en MCL. Deze samenwerking is van grote meerwaarde voor de kwaliteit van zorg.

Zie ook:
www.thfl.nl
www.mcl.nl
www.zorgpartnersfriesland.nl