Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Fysio Harlingen is sinds februari 2021 aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie.   

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Ze geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Bij het Keurmerk Fysiotherapie krijgt de praktijk de gelegenheid om zichtbaar te maken dat zij actief met de kwaliteit van zorg bezig is. Ze laat zien dat ze werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

KNGF

Fysio Harlingen is aangesloten bij het KNGF. Er wordt gewerkt met de door het KNGF vervaardigde richtlijnen.

Alle fysiotherapeuten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Ze volgen de verplichte bij- en nascholingen, nemen deel aan het intercollegiaal overleg en staan ingeschreven in het KNGF-kwaliteitsregister.

Ook is de praktijk via het KNGF aangesloten bij een klachtenregeling, zodat als u ondanks ons zorgvuldig handelen een klacht heeft, u deze op de juiste plaats kwijt kunt.

Wij werken conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In de WGBO staan de rechten en plichten van zorgverlener en patiënt beschreven.

Zie ook de consumentensite van KNGF: www.defysiotherapeut.com